The Generals of WWII

Generals from Soviet Union Flag for Soviet Union
Portrait of Lieutenant-General of Artillery Robert Ivanovich Brichenok

Brichenok, Robert Ivanovich

Lieutenant-General of Artillery

* 17th of January 1893

† 5th of February 1972

(Роберт Иванович Бриченок)

Promotions

1943-06-07 Major-General of Artillery
1945-04-20 Lieutenant-General of Artillery

Service

Commanding Officer Artillery, 41st Army
1943-09-XX Commanding Officer Artillery, 67th Army
1946-09-01 1953-XX-XX Commandant of Leningrad Artillery Preparatory School
Picture source: From: "Artilleriyskiye podgotovitel'nyye uchilishcha (1946-1955 gg.): organizatsiya, kadry, deyatel'nost'" by Evgeniy Aleksandrovich Karpov, 2016